Categories
科技快報

聯力推出新款Strimer PLUS RGB電源排線:50美元

去年聯力推出了Strimer RGB幻彩供電排線,贏得不少“光污染”患者的追捧。近日,聯力推出了增強版的Strimer PLUS RGB …