Categories
最新消息

韓信:師事降虜李左車


李左車是李牧之孫,秦漢之際的謀士,輔佐趙王歇,被封為廣武君。當韓信井陘擊趙時,李左車曾勸趙王深溝高壘,堅營勿與戰,並提出韓信千里來襲,糧草必在其後,派奇兵塞井陘口,絕其糧道,不至十日,韓信之頭可得。但成安君陳餘以義兵不用詐謀奇計為由,否定了李左車的建議,趙王亦決定以十倍兵力死戰。最終,趙王兵敗勢去,成安君被斬,趙王歇被俘。有詩嘆曰:「成安書生自聖賢,左仁右義兵在咽」,成安君自詡聖賢,行所謂的「仁義」之兵,卻將士兵置於敵人的利劍之下。戰後,韓信整頓軍隊時令軍中毋殺廣武君,並以千金購其平安,見面時更是讓李左車東向坐,自己西向以對,以師事之。黃庭堅贊之曰:「功成千金募降虜,東面置坐師廣武。雖雲晚計太疏略,此事亦足垂千古」;或曰:「功成廣武坐東向,人言將軍真漢將。兔死狗烹姑置之,此事已足千年垂。君不見,丞相商君用秦國,平生趙良頭雪白」。

黃庭堅高度讚揚了韓信師事李左車之舉,贊其虛懷若谷,取得多次戰役的成功,已為兵神不自大,此事值得流傳千年。並舉了秦國商鞅,自恃已功,不聽趙良勸而身死的列子,更突顯韓信禮賢下士之德。恃強凌弱,諂貴欺貧,已經成為眾多人的劣根性之一,而韓信能以誠以禮對待作為俘虜的李左車,並舉百里奚「居虞而虞亡,在秦而秦霸,非愚於虞而智於秦也,用與不用,聽與不聽也」的列子,並以稱廣武君計高自己可能身死的退讓,在生理和心理上都給了李左車最大的尊敬,可見韓信才高,德亦不低。王安石詩讚曰:「貧賤欺凌富貴驕,功名無覆在芻蕘。將軍北面師降虜,此事人間久寂寥」,此事人間難有幾回聞,韓信之義人稱頌。

韓信是以兵安天下的軍事大才,不但能活用兵法,奇計頻出,更能容人攬才,虛心求教。得李左車,他的軍事實力更進一層,他的軍事生涯也更加耀眼輝煌。李左車獻以長擊短,先聲後實之策定燕。史書記載李左車分析了韓信當下的優劣,他認為韓信一天內破趙,威震天下,韓信之名如雷貫耳,這是韓信無人可及的長處;但軍隊士兵疲憊,如果強攻燕國的高牆壁壘是不明智的,是以已之短攻人之長。他建議韓信:

案甲休兵,鎮趙撫其孤,百里之內,牛酒日至,以饗士大夫釋兵,北首燕路,而後遣辯士奉咫尺之書,暴其所長於燕,燕必不敢不聽從。

韓信發使使燕,燕果從風而靡。孫子曰:「凡用兵之法,全國為上,破國次之;全軍為上,破軍次之。是故百戰百勝,非善之善者也;不戰而屈人之兵,善之善者也。」李左車之計使韓信不動一兵一卒而收燕,給劉、項楚漢爭雄加持了有力砝碼,也威懾了蠢蠢欲動的齊國,韓信之威,韓信之軍,再上一個臺階。宋人王洋贊之曰:「不醉而狂烏變白,以無為有古生花。哧燕書自何人計,只問軍中李左車。」